Merino Nylon DK


A 75% superwash merino 25% nylon DK base.