Merino Nylon DK

A 75% superwash merino 25% nylon DK base.